BİLDİRİ ÖZET GÖNDERİMİ


Bildiri özetleri 31 Aralık 2020 günü gece yarısı 24:00’a kadar gönderilmelidir. Özetler, Bilimsel Değerlendirme Kurulu Üyeleri’ne gönderilerek kapalı değerlendirme sürecinden geçirilecektir.

Bildiri Özeti Yazım Kuralları Yönergesi

Online Bildiri Özeti Gönderim Sistemi Çalışma Prensipleri*
Lütfen bildiri özetini yazmadan önce dikkatlice okuyunuz.

  • Öncelikle sistemden kullanıcı adı ve şifre atanarak bir kullanıcı oluşturulmalıdır.
  • Sistemde oluşturulan bildiri özetleri, yalnızca gönderimi onaylandıktan sonra değerlendirme için sisteme kaydedilmektedir, kullanıcı tarafından değerlendirmeye alınması onaylanmayan bildiri özetleri değerlendirilmeyecektir.
Bildiri Özeti Gönderim Kuralları
  • Bildiri özeti 300 kelimeyi geçmemelidir.
  • Bildiri Başlığı en fazla 10 kelimeden oluşmalı ve çalışma içeriğini tam olarak yansıtmalıdır.
  • Bildiri yazarlarının adı-soyadı, ünvanı, çalıştığı kurum, şehir ve iletişim adresleri belirtilmelidir.
  • Bildiri özetinin kabul edilmesi halinde bildiriyi sunması planlanan kişi, sistemde ilgili yerde işaretlenmelidir.
  • Bildiri özetinin içerisinde, bildiri yazarlarının tanınmasına imkan sağlayacak veya çalıştığı kurumları işaret eden hiçbir bilgi bulunmamalıdır.
  • Olgu sunumları hariç bildiri özetleri amaç, gereç ve yöntem, bulgular ve sonuç (aim, material and method, results, conclusions) bölümlerini içermelidir.
Kabul Yazısı
  • Kabul edilmiş bildiriler, sistemde işaretlenecek ve her kullanıcı hesabındaki bildirilerin sonuçlarını sistem üzerinden takip edebilecektir.
  • Kabul edilmiş bildiriyi sunacak yazar erken kayıt avantajlarından yararlanmak için 04 Ocak 2021 tarihine kadar kayıt olmalıdır.
Sözlü ve Poster Sunum Genel Bilgileri

Sözlü bildirilerin sunulması için 8 dakikalık süre ayrılacaktır.
Kongrede sözlü bildiri sunacak olan katılımcılara gerekli teknik donanım sağlanacaktır