ANA KONULAR

  Kurslar
    → Face Lifting
    → VNG, VHIT, VEMP, Postürografi
    → PRICK Testi
    → Baş Boyun Radyolojisi
    → Siyaloendoskopi
    → İntratimpanik Uygulamalar
    → Botoks Uygulamaları
    → Dolgu Materyalleri

  Rinoloji
    → BOS Rinoresi
    → Septal Perforasyon
    → Sinüzit ve FESS
    → Endoskopik DSR
    → Alerjik Rinit Güncel

  Otoloji - Nörotoloji
    → Endoskopik Kulak Cerrahisi
    → Effüzyonlu Otitis Media ve Östaki Balon Dilatasyonu
    → Mastoidektomi
    → Vertigo
    → Otoskleroz - Stapes Cerrahisi İşitme Rehabilitasyonunda İmplantlar
    → Kolesteatom , Serebellopontin Köşe Lezyonlarına Güncel Yaklaşım

  Baş Boyu Cerrahisi ve Laringoloji
    → OSAS Tedavisi
    → Parotis Cerrahisinde Fasyal Sinire Yaklaşım
    → Parsiyel Larenjektomiler
    → Pediatrik Havayolu
    → Robotik Endolarengeal Girişimler
    → Tonsil ve Adenoid Cerrahisinde Teknoloji Kullanımı
    → Parafarengeal Bölgeye Yaklaşım
    → Tiroid Cerrahisi İntratorasik Uzanım Gösteren Tiroid Olguları

  Estetik Girişimler
    → Rinoplasti
    → Otoplasti
    → Bişektomi
    → Lip Lift
    → Yüze Estetik Uygulamalar, Yüz Gençleştirme