A-Z BİLGİLER

Bildiri Özetleri
Kongremize gönderilen bildiri özetleri değerlendirilecek ve kabul edilen çalışmalar, sözlü sunum oturumlarında sunulabilecek veya e – poster olarak sanal kongre portalında incelenebilecekler. Bildiri özeti son gönderim tarihi 31 Aralık 2020.

TTB Kredilendirme
İstanbul KBB – BBC Uzmanları Derneği 12. Kongresi Türk Tabipler Birliği toplantımıza Sürekli Tıp Eğitimi (STE) kredi puanı vermektedir. Bu krediler ile ilgili TTB-STE formları katılımcılara doldurulup, tarafımıza iletilmek üzere gönderilecektir.

Değerlendirme ve Kalite Kontrol
Önümüzdeki kongrelerimizin kalitesinin garantisi için kongre değerlendirme anketleri yapıyor olacağız.

İstanbul KBB – BBC Uzmanları Derneği 12. Kongresi Endüstri Sergi Alanı
15 - 17 Ocak 2021 tarihleri arasında, tüm kongre boyunca ziyarete açık kalacaktır.

Kongre Dili
Kongre resmi dili Türkçe’dir.

Bilimsel Program
Bilimsel programa erişmek için tıklayınız.

Ekran Alıntısı ve Kayıtlar
Telif hakları sebebi ile, sunumların ekran alıntısına veya kayıt edilmesine izin verilmemektedir.